Η ΝΑΥΑΓΩΣΩΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΑΚΤΩΝ ΣΤΗΝ ΒΟΥΛΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΩΚΡΑΤΗ ΒΑΡΔΑΚΗ…

0
455

Η ναυαγοσωστική κάλυψη των ακτών σε οργανωμένες ή μη παραλίες αποτελεί σημαντικό παράγοντα για την ασφάλεια των λουομένων. Με ερώτησή του προς τον αρμόδιο Υπουργό, ο βουλευτής Ηρακλείου ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Βαρδάκης, ζητά την αναστολή εφαρμογής του Π.Δ. 31/2018, που προβλέπει τροποποιήσεις στις διαδικασίες φύλαξης των ακτών από τους Δήμους.
Στα πλαίσια της εφαρμογής του Π.Δ. 31/2018 «Σχολές ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης, χορήγηση άδειας ναυαγοσώστη, υποχρεωτική πρόσληψη ναυαγοσώστη σε οργανωμένες ή μη παραλίες», και ειδικότερα του άρθρου 7, ορίζεται ότι οι Δήμοι καθίστανται αποκλειστικά υπεύθυνοι για την παροχή ναυαγοσωστικής κάλυψης σε λουτρικές εγκαταστάσεις με επιπλέον εξοπλισμό και μέσα.
Ωστόσο στα πλαίσια του προϊσχύοντος Π.Δ. 23/2000, πολλοί Δήμοι είχαν ξεκινήσει ήδη τις προβλεπόμενες διαδικασίες ανοικτού διαγωνισμού για την στελέχωση με ναυαγοσώστες και τον προβλεπόμενο εξοπλισμό πολυσύχναστων λουτρικών εγκαταστάσεων.
Παράλληλα, με τις ισχύουσες διατάξεις, οι Δήμοι καθίστανται αποκλειστικά υπεύθυνοι, χωρίς υπαιτιότητά τους αφού είναι αδύνατον την 1η Ιουνίου 2018, να έχουν στελεχώσει με ναυαγοσώστες και τον προβλεπόμενο εξοπλισμό πολυσύχναστων λουτρικών εγκαταστάσεων.
Τέλος, όπως αναφέρει ο κ. Βαρδάκης στο κείμενο της ερώτησής του, το Π.Δ. 31/2018, αν και βελτιώνει και αναβαθμίζει σημαντικά τις υπηρεσίες ναυαγοσωστικής κάλυψης, λόγω της καθυστερημένης έκδοσής του, δημιουργεί ανυπέρβλητες πρακτικές και διοικητικές δυσκολίες στην εφαρμογή του και για το λόγο αυτό ζητά την αναστολή της εφαρμογής του μέχρι τον Οκτώβριο 2018.

ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΒΑΡΔΑΚΗΣ
ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΣΥΡΙΖΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ