Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ ΛΥΔΙΑΣ ΚΟΝΙΟΡΔΟΥ ΣΤΟΝ ΝΙΚΟ ΗΓΟΥΜΕΝΙΔΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΧΩΡΟ ΣΤΟΝ ΚΟΜΜΟ…

0
566

Η Υπουργός Πολιτισμού ενημερώνει επίσης τον βουλευτή του Ν. Ηρακλείου ότι σε συνέχεια αιτημάτων δόμησης για την περιοχή νοτίως του «Ασφεντυλιά», εντός Β΄ Ζώνης προστασίας του αρχαιολογικού χώρου, έκταση η οποία χαρακτηρίζεται από φυσικούς σχηματισμούς αμμοθινών με διάσπαρτους θαλάσσιους κέδρους, με χαρακτηριστικά ανάλογα με αυτά της ζώνης NATURA παραλιακά, χωρίς ωστόσο να περιλαμβάνεται σε αυτή, έχει ενημερωθεί σχετικά το Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας, καθώς και ο Δήμος Φαιστού προκειμένου να εντείνουν τα μέτρα προστασίας του οικοσυστήματος.

Επιπρόσθετα σημειώνεται για τις υπηρεσιακές ενέργειες ότι η αρμόδια ΕΦΑ Ηρακλείου διενήργησε αυτοψία από κοινού με το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας του Πανεπιστημίου Κρήτης και με την Διεύθυνση Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Κρήτης στην ιδιαίτερα μεγάλη ζώνη των αμμοθινών εκτός ζώνης NATURA, προκειμένου οι μελλοντικές χρήσεις γης να μην αλλοιώσουν τα χαρακτηριστικά του οικοσυστήματος.

Σχετικά με το ερώτημα του Νίκου Ηγουμενίδη για το άνοιγμα του αρχαιολογικού χώρου του Κομμού στο ευρύ κοινό, η Υπουργός Πολιτισμού παρατηρεί ότι οι σχετικές μελέτες βρίσκονται στη διαδικασία έγκρισης από το ΥΠ.ΠΟ.Α.

Συγκεκριμένα, σημειώνεται ότι «μολονότι ο αρχαιολογικός χώρος του Κομμού παραμένει κλειστός για το ευρύ κοινό, υπάρχει η δυνατότητα επίσκεψής του από μεμονωμένες ομάδες ή άτομα με ειδικό επιστημονικό ενδιαφέρον, κατόπιν συνεννοήσεως με την ΕΦΑ Ηρακλείου», και ότι ως προς τις παρασκευαστικές δράσεις του ΥΠ.ΠΟ.Α. για την ανάδειξη του αρχαιολογικού χώρου, ενημερώνεται ο βουλευτής ότι «η Αμερικάνικη Σχολή Κλασικών Σπουδών, έχει αναθέσει στο Πολυτεχνείο Κρήτης την πιλοτική εφαρμογή υλικών εργαστηριακής μελέτης να συνταχθεί μελέτη συντήρησης και να εφαρμοστεί στο χώρο. Επιπλέον, έχει εκπονήσει συνολική μελέτη με προκαταρκτικές προτάσεις για την προστασία και την ανάδειξη του αρχαιολογικού χώρου, καθώς και οριστική μελέτη με την κατασκευή προστατευτικών στεγάστρων οι οποίες βρίσκονται σε διαδικασία έγκρισης από το ΥΠ.ΠΟ.Α».

Έχει ιδιαίτερη σημασία επίσης να τονιστεί ότι για την ανάδειξη και προστασία του αρχαιολογικού χώρου το ΥΠ.ΠΟ.Α προχώρησε στην κήρυξή του ήδη από το 1979, καθώς και σε συμπληρωματική κήρυξη το 1999. Το 2000 θεσμοθετήθηκε η αδόμητη Ζώνη Α΄ απολύτου προστασίας και οριοθετήθηκε η Ζώνη Β΄ εντός της οποίας επιτρέπεται από πλευράς αρχαιολογικού νόμου η δόμηση με ειδικούς όρους και περιορισμούς. Όπως επίσης και ότι στο πλαίσιο της αυξημένης προστασίας, η παραλία του αρχαιολογικού χώρου του Κομμού συμπεριλαμβάνεται στον κατάλογο των παραλιών που εξαιρούνται της παραχώρησης της απλής χρήσης.