ΗΤΤΩΝ ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΓΟΡΤΥΝΑΣ…

0
539

ΎΜΝΟΣ ΤΗΣ ΓΟΡΤΥΝΑΣ

Ω! Γόρτυνα, Θεά Ελλωτία!
Της δικαιοσύνης μοναδικέ Παρθενώνα!
Άστρο λαμπρό πολιτισμου!
Τεχνοξομπλιάστρα χώρα, της σοφίας αμπελώνα!

Ω! Γόρτυνα, μητέρα
των Ιδαίων Δαχτύλων
χαλκογιλέκων Κουρητών
της αρχέγονης Ιδαίας Γης
προστάτες!
Όνειρο ανήσυχου πνεύματος,
οδοιπόρου στάση,
επισκέπτη σταθμός,
είναι του πολιτισμού σου
οι στράτες!

Ω! Γόρτυνα βισαλόχτιστη,
ΔΙΑ-λεγμένη ,
Θεο-ευλογημένη πόλη,
παχαίνεις κι αφρατεύεις,
με τα λείψανα
αμέτρητων γενεών ,
σοφών ανδρών
Θεών και ημιθέων ,
που αιώνες
στα σπλάχνα σου χωνεύεις!

Ω! Γόρτυνα!
Μεσογείου πρωτόθρονη πόλη!
Συμμισάρισσα της Ρωμαϊκής τέχνης!
Πρωτοπρέσβειρα του Χριστού!
Μπρος στις κουτσουρολιές σου,
ταπεινός λάτρης
Του Γορτύνιος πνεύματος
υποκλίνομαι και προσκυνώ το μεγαλείο σου !

Άσπρος βουνός
Γνήσιο τέκνο σου !