ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΛΕΥΤΕΡΗ ΚΟΠΑΣΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ…

0
502

Θέμα :

Να υλοποιηθεί στην Αγιά Χανίων και στις Γούρνες Ηρακλείου από την Αναπτυξιακή Κρήτης και την ΕΙΡΗΝΗ ΑΕ της Περιφέρειας Κρήτης, η πρόταση του αρμόδιου Αντιπεριφερειάρχη για Κόμβο Εκπαίδευσης Τεχνολογίας και Καινοτομίας ΤΑΛΩΣ, με τα ΑΕΙ του νησιού.

Το κείμενο της Επερώτησης που θα συζητηθεί στο Περιφερειακό Συμβούλιο αναφέρει:
Η πρόταση που μας στάλθηκε στα μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου και δημοσιοποιήθηκε στα ΜΜΕ για την ‘’ΤΑΛΩΣ’’, Κόμβος Εκπαίδευσης Τεχνολογίας και Καινοτομίας, αφορά στην σύνθεση πολυεπίπεδων δραστηριοτήτων που θα αναπτύσσονται μέσω 3 συνδεόμενων και αλληλοτροφοδοτούμενων πόλων. Ενός πόλου Εκπαίδευσης και δια Βίου Μάθησης, ενός πόλου Τεχνολογίας Καινοτομίας και τέλος ενός πόλου Κοινωνικής Καινοτομίας να υλοποιηθεί στον Λόφο Καστέλι του Πολυτεχνείου Κρήτης στα Χανιά.
Η παραπάνω πρόταση θεωρώ ότι τόσο για κάθε πόλο ξεχωριστά όσο και με την σύνθεσή τους είναι αναμφίβολα εξαιρετικά σημαντική και έχει να συνεισφέρει ουσιαστικά στα θέματα ιδιαίτερα της Καινοτομίας και Έξυπνης Εξειδίκευσης όπως περιγράφονται στο κεφ 4.2.4 του Στρατηγικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας που πρόσφατα ψηφίσαμε και ως μείζονα μειοψηφία. Ο συγκεκριμένος τομέας ανάπτυξης της Καινοτομίας και της Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Κρήτη είναι εμφανώς ο λιγότερο χρηματοδοτούμενος συγκριτικά, τόσο συνολικά σε όλα τα συμπλέγματα όσο και επιμέρους δηλαδή στον Τουρισμό, την Αγροδιατροφή, το Περιβάλλον – Ενέργεια και την Γνώση – Κέντρα Αριστείας.
Αξιότιμοι κ Αρναουτάκη, κ Παπαδεράκη
επιθυμώντας πραγματικά να αναδείξω την συγκεκριμένη πρόταση ως αξιόλογη και ουσιαστική, σε ένα τομέα ανάπτυξης της Περιφέρειας ι. που υστερεί συγκριτικά στην Κρήτη ιι. που ενέχει και υποβάλει στην υπερπολύτιμη συνεργασία με τα ΑΕΙ της Κρήτης δηλαδή του Πολυτεχνείου Κρήτης, του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου και του Πανεπιστήμιο Κρήτης ιιι. που διαθέτει τους προς διαμόρφωση χώρους οι οποίοι ανήκουν σε Αναπτυξιακές εταιρείες της Περιφέρειας Κρήτης των οποίων τοποθετεί την Διοίκηση, δηλαδή της ‘’Π.Αν.Ετα.Κ.’’ στην Αγιά Χανίων με πρόεδρο τον Αντιπεριφερειάρχη Αντώνη Παπαδεράκη και ‘’Ειρήνη ΑΕ’’ στην πρ Βάση Γουρνών με πρόεδρο τον κ Δημήτρη Σαρρή, στις οποίες και στις δύο είμαι μέλος του Διοικητικούς τους Συμβουλίου και προτίθεμαι να υποστηρίξω μια σχετική πρόταση με σθένος.

Εάν δεν ευοδωθεί η πρωτοβουλία σας και δεν γίνει εν τέλει αποδεκτή από το Πολυτεχνείο Κρήτης
κ Περιφερειάρχη, κ Αντιπεριφερειάρχη
καλείστε να απαντήσετε
νομίζεται ότι πρέπει και μπορεί η αξιόλογη πρότασή σας για την δημιουργία του Κόμβου ‘’ΤΑΛΩΣ’’, Εκπαίδευσης Τεχνολογίας και Καινοτομίας, στον τομέα της καινοτομίας και της έξυπνης εξειδίκευσης την εποχή της ψηφιακής επανάστασης και των ψηφιακών νομάδων που συγκλονίζουν παγκόσμια, εάν δεν γίνει δεκτή από το Πολυτεχνείο Κρήτης στα κτίρια του λόφου Καστέλι, ότι μπορεί να εγκατασταθεί στους χώρους των αναπτυξιακών εταιρειών της Περιφέρειας Κρήτης στην Αγιά Χανίων μέσω της Π.Αν.Ετα.Κ. και στην πρ. Βάση Γουρνών μέσω της ΕΙΡΗΝΗ αε σε συνεργασία με τον Πολυτεχνείο Κρήτης, το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο και το Πανεπιστήμιο Κρήτης ;
Με τιμή
Λευτέρης Κοπάσης
Περιφερειακός Σύμβουλος Η ΚΡΗΤΗ ΜΠΡΟΣΤΑ

*Η Επερώτηση αποτελεί συνέχεια προηγούμενων προτάσεών μου στο Περιφερειακό Συμβούλιο για ένα εφαρμοστικό σχέδιο αξιοποίησης των αναπτυξιακών πόρων της ΕΕ και την αξιοποίηση των επενδυτικών ευκαιριών στην Κρήτη.
*Η Επερώτηση στάλθηκε στις 21 Φεβ 2021 και είχε Θέμα ΤΑΛΩΣ Κόμβος Εκπαίδευσης Καινοτομίας και Τεχνολογίας σύμφωνα με το άρθρο 16 του Κανονισμού Λειτουργίας του Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης.