ΕΠΑΝΕΝΑΡΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗΣ ΖΩΝΗΣ ΑΘΛΗΣΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΓΑΖΙΟΥ…

0
451

Ο Δήμος Μαλεβιζίου ενημερώνει για τη λειτουργία και της απογευματινής ζώνης άθλησης στο Δημοτικό Γυμναστήριο Γαζίου από Δευτέρα 3 Αυγούστου 2020 καθώς και για τον τρόπο που αυτό θα είναι εφικτό.


Λόγω των περιορισμών που ισχύουν σύμφωνα με τους κανόνες τήρησης αποστάσεων σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, δημόσιες υπηρεσίες και άλλους χώρους συνάθροισης κοινού στο σύνολο της επικράτειας, προς περιορισμό της διασποράς του Κορωναιού COVID-19, το δημοτικό γυμναστήριο λειτουργεί με συγκεκριμένες προπονητικές ζώνες με κενά μεταξύ τους για να δίνεται η δυνατότητα απολύμανσης του χώρου και αερισμού αυτού.

☎️Η προσέλευση γίνεται κατόπιν τηλεφωνικού ραντεβού στο τηλ.: 2810 -822582 και ώρες 07:00-15:00
Κάθε αθλούμενος έχει δικαίωμα για τρία ραντεβού εβδομαδιαίως με ωριαία διάρκεια η κάθε προπόνηση, ώστε να εξυπηρετηθούν όλοι οι αθλούμενοι

Οι προπονητικές ζώνες χρήσης του γυμναστηρίου είναι οι παρακάτω:
1η ΖΩΝΗ 07:00 – 08:15 6η ΖΩΝΗ 15:45 – 17:00
2η ΖΩΝΗ 08:45 – 10:00 7η ΖΩΝΗ 17:30 – 18:45
3η ΖΩΝΗ 10:30 – 11:45 8η ΖΩΝΗ 19:15 – 20:30
4η ΖΩΝΗ 12:15 – 13:30 9η ΖΩΝΗ 21:00 – 21:45
5η ΖΩΝΗ 14:00 – 15:15

Η ώρα προσέλευσης και αποχώρησης θα τηρείται αυστηρά

Υποχρεώσεις αθλούμενων
Όσοι επιθυμούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα του Δημοτικού Γυμναστηρίου Γαζίου θα πρέπει να ακολουθήσουν τους κανόνες που διέπουν πλέον την άθληση σε κλειστούς χώρους, με την εφαρμογή όλων των απαραίτητων υγειονομικών πρωτοκόλλων και συγκεκριμένα:

Τηλεφωνικό ραντεβού από Δευτέρα έως Παρασκευή στο τηλ.: 2810-822582 και ώρες 07:00-15:00

Προσκόμιση Δελτίου Καταγραφής Αθλουμένου για την ασφαλή επιστροφή στην αθλητική δραστηριότητα, το οποίο θα επικαιροποιείται κάθε δύο εβδομάδες (ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ)

Προσκόμιση Επικαιροποιημένης Ιατρικής Βεβαίωσης

Κατά την είσοδο στην αθλητική εγκατάσταση, οι αθλούμενοι υποβάλλουν τα στοιχεία στους στον Κατάλογο Εισερχομένων – Εξερχομένων στην αθλητική εγκατάσταση για το ενδεχόμενο ιχνηλάτησης επαφών λόγω COVID-19, τον οποίο φυλάσσει στα αρχεία της

Υποχρεωτική χρήση ατομικής πετσέτας σε όλα τα μηχανήματα του γυμναστηρίου, τουλάχιστον 50cm x 70cm
Η μη χρήση πετσέτας καθίσταται λόγος απαγόρευσης άθλησης στο χώρο

Χρήση αλκοολούχου αντισηπτικού ή/και πλύσιμο των χεριών πριν την έναρξη και στο τέλος της άσκησης καθώς και πριν από κάθε μετακίνηση σε άλλο όργανο γυμναστικής

Εφαρμογή κανόνων φυσικής απόστασης (τουλάχιστον δύο μέτρα)

Ακύρωσης της κράτησης άθλησης σε περίπτωση αδυναμίας προσέλευσης

Όσοι ασκούμενοι έχουν ταξιδέψει ή στους κύκλους που κινούνται, έχει αναφερθεί κάποιο κρούσμα, παρακαλούμε για προληπτικούς λόγους, να μείνουν για λίγο διάστημα εκτός του γυμναστηρίου.

Όσοι ασκούμενοι είναι άρρωστοι παρακαλούμε για προληπτικούς λόγους να μείνουν για λίγο διάστημα εκτός του γυμναστηρίου.

Χρήση ατομικών οργάνων γυμναστικής εάν είναι εφικτό από το μέγεθός τους (π.χ. μπάλες, λάστιχα, στρώματα)

Προτείνεται η χρήση δεύτερου ζευγαριού καθαρών παπουτσιών άθλησης, για την υγιεινή των αθλούμενων και την διατήρηση του χώρου καθαρού.

Η χρήση των ντους γίνεται ελεγχόμενα, σύμφωνα με τις οδηγίες του ΕΟΔΥ και κατόπιν ενημέρωσης της γραμματείας.

Σε περίπτωση χρήσης των αποδυτηρίων η είσοδος και παραμονή των αθλούμενων, πραγματοποιείται βάση των οδηγιών του ΕΟΔΥ και με χρήση μάσκας και τήρησης φυσικής απόστασης

Σε πρώτη φάση, δεν προβλέπεται η χρήση των ερμαριών. Ο αθλούμενος θα τοποθετεί ρούχα και σάκο μεταφοράς σε παγκάκια που θα βρίσκονται δίπλα στα όργανα εκγύμνασης

Προτείνεται η αποφυγή άθλησης σε κλειστό χώρο, ατόμων που ανήκουν σε ομάδα υψηλού κινδύνου

🔸Επισημαίνεται ότι οι οδηγίες του ΕΟΔΥ πρέπει να τηρούνται από όλους (αθλούμενους και προσωπικό)