ΕΝΑΡΞΗ ΣΧΟΛΗΣ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ…

0
630

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΜΟΙΡΩΝ

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός , από το έτος ίδρυσης του το 1877, επιτελεί σύνθετο και πολύπλευρο ανθρωπιστικό έργο,
κινητοποιώντας το αίσθημα της αλληλέγγυας συλλογικής προσπάθειας για να προσφέρει ανακούφιση στον ανθρώπινο πόνο.
Η δράση του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού αντλεί την αποτελεσματικότητά της από την πλατιά βάση των εθελοντών
που ενστερνίζονται τις αξίες και τις ανθρωπιστικές αρχές που εκπροσωπεί, στηρίζουν το έργο του και του προσφέρουν από
καρδιάς τη δυνατότητα, να συνεχίζει τη δύσκολη αποστολή που έχει αναλάβει.
Συνεχίζοντας τη μακρά παράδοση των εθελοντών του Ε.Ε.Σ. που έχουν γράψει τη δική τους ιστορία στην πορεία
του ελληνικού έθνους, ο Τομέας Κοινωνικής Πρόνοιας απευθύνει πρόσκληση σε όλους τους κατοίκους της Μεσσαράς
που ενδιαφέρονται να εμπλουτίσουν τη ζωή τους, προσφέροντας ανιδιοτελώς τις υπηρεσίες τους μέσω ενός
παγκοσμίου Εθελοντικού Οργανισμού προς όφελος των πλέον ευάλωτων ομάδων πληθυσμού.

Κοινωνικές Υπηρεσίες στην Περιφέρεια
Οι Κοινωνικές Υπηρεσίες που έχουν συσταθεί και λειτουργούν ανά την Ελλάδα, αποτελούν φορείς άσκησης κοινωνικής
πολιτικής στην Περιφέρεια και στελεχώνονται με κοινωνικούς λειτουργούς.

Το έργο τους υποστηρίζουν εκπαιδευμένοι Εθελοντές.
Οι κύριοι τομείς δραστηριοποίησης των Περιφερειακών Κοινωνικών Υπηρεσιών είναι η προσέλκυση, εκπαίδευση και
κινητοποίηση εθελοντικών ομάδων, η κάλυψη επειγουσών κοινωνικών αναγκών και η ψυχοκοινωνική στήριξη ατόμων και
οικογενειών, η παρέμβαση σε καταστάσεις κρίσης (φυσικές καταστροφές, μαζικές αφίξεις πληθυσμού κ.λ.π.), η ανάπτυξη ειδικών
προγραμμάτων για υποστήριξη «ευάλωτων» ομάδων πληθυσμού, η οργάνωση ειδικών εκδηλώσεων όπως Bazaar κ.λ.π. Προγράμματα Κοινωνικής Πρόνοιας και μορφές Κοινωνικής Παρέμβασης σε ευάλωτες ομάδες
Με στόχο την παροχή υπηρεσιών υψηλού επιπέδου και λαμβάνοντας υπόψη τις σύγχρονες κοινωνικές εξελίξεις και
τάσεις, ο Τομέας Κοινωνικής Πρόνοιας αναπτύσσει και λειτουργεί καινοτόμα προγράμματα που αφορούν σε: – Προγράμματα Ψυχοκοινωνικής Στήριξης και Συμβουλευτικής για μακροχρόνια ανέργους, μονογονεϊκές οικογένειες, άτομα με
αναπηρίες, αστέγους, μετανάστες, πρόσφυγες, κλπ. (Συμβουλευτική και Ψυχοκοινωνική Υποστήριξη Ατόμων και
Οικογενειών, – Υπηρεσίες κοινοτικής φροντίδας και παρέμβασης σε ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρίες – Παρεμβάσεις σε καταστάσεις μαζικών αφίξεων αιτούντων άσυλο. (Κινητή Μονάδα Παρέμβασης σε σημεία Εισόδου της
χώρας, Νομική Συνδρομή και Ψυχοκοινωνική Στήριξη σε αιτούντες άσυλο με προτεραιότητα σε ασυνόδευτους ανήλικους). – Προγράμματα κοινωνικής ένταξης αιτούντων άσυλο και προσφύγων μέσω πολλαπλών δράσεων, όπως διαπολιτισμικά
εκπαιδευτικά προγράμματα, προώθηση στην απασχόληση, διαμεσολάβηση με κρατικές ή άλλες υπηρεσίες κλπ. – Οργάνωση και λειτουργία Κέντρων Υποδοχής και Προσωρινής Φιλοξενίας αιτούντων άσυλο και ασυνόδευτων ανηλίκων. – Προγράμματα για την παροχή βοήθειας και υποστήριξης σε θύματα φυσικών και άλλων καταστροφών. – Ευρωπαϊκά προγράμματα.

Ο Τομέας Κοινωνικής Πρόνοιας αξιοποιεί πόρους που προέρχονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση
και Εθνικές πηγές χρηματοδότησης – Ευρωπαϊκά Δίκτυα Συνεργασίας.

Ο Τομέας Κοινωνικής Πρόνοιας συμμετέχει ως μέλος σε ομάδες εργασίας και διακρατικά
δίκτυα συνεργασίας που λειτουργούν στα πλαίσια της Διεθνούς Ομοσπονδίας Ερυθρών Σταυρών και Ερυθρών Ημισελήνων
και του Ευρωπαϊκού Γραφείου Ερυθρού Σταυρού
Το πρόγραμμα εκπαίδευσης εθελοντών Κοινωνικής Πρόνοιας θα ξεκινήσει την Τετάρτη 26 Ιουνίου 2019 και
ώρα 17:00 , στην έδρα του Ε.Ε.Σ. Μοιρών
, οπότε και θα γίνει η λεπτομερής ενημέρωση των ενδιαφερομένων από την
υπεύθυνη εκπαίδευσης.
Πληροφορίες και εκδήλωση ενδιαφέροντος :  E-mail : moiré[email protected]