ΔΥΟ ΣΠΟΥΔΑΙΑ ΕΡΓΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΒΙΑΝΝΟΥ ΚΑΙ ΑΡΧΑΝΩΝ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ “ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ”…

0
556

«ολοκληρωμένη διαχείριση αστικών λυμάτων στους οικισμούς Αμιρών και Μάρθας του Δήμου Βιάννου» προϋπολογισμού 2.1 εκ. € και η δημιουργία του Ψηφιακού Μουσείου Κρητικών Επαναστάσεων 1821 – 1897 του Δ. Αρχανών Αστερουσίων προϋπολογισμού 183.000 €. 


Αναλυτικότερα, το έργο «ολοκληρωμένη διαχείριση αστικών λυμάτων στους οικισμούς Αμιρών και Μάρθας του Δήμου Βιάννου» περιλαμβάνει τα έργα μεταφοράς και διάθεσης λυμάτων των οικισμών Αμιρών και Μάρθας του Δ. Βιάννου, την προμήθεια εξοπλισμού εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων των ανωτέρω οικισμών, την επίβλεψη εργασιών για τα ανωτέρω έργα από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Ηρακλείου καθώς και τα έργα σύνδεσης ΕΕΛ των ανωτέρω οικισμών με δίκτυα Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας.


Σε ότι αφορά το έργο «Ψηφιακό Μουσείο Κρητικών Επαναστάσεων 1821 – 1897» του Δήμου Αρχανών Αστερουσίων, περιλαμβάνει την ανάπτυξη ψηφιακών εφαρμογών προβολής, εικονικού μουσείου αλλά και υπηρεσίες ψηφιοποίησης, τεκμηρίωσης και επεξεργασίας εγγράφων – αρχείων, με θεματική τις Κρητικές επαναστάσεις της περιόδου 1821 – 1897. 

Τα μοναδικά αρχειακά τεκμήρια που διαθέτουν οι Αρχάνες και το αρχείο της Επαναστατικής Επιτροπής Αρχανών του 1897, καθιστούν αναγκαία και απαραίτητη για την πολιτιστική κληρονομιά της περιοχής, πρώτα τη διάσωση και διαφύλαξή τους και έπειτα την αξιοποίηση, μετάδοση και προβολή τους.


Όπως τονίζει ο Υφυπουργός Αθλητισμού – Βουλευτής Ηρακλείου κ. Λ. Αυγενάκης:

«Η Κυβέρνηση βρίσκεται δίπλα στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης σε σημαντικά έργα που βελτιώνουν το βιοτικό επίπεδο των πολιτών, όπως αυτό που αφορά στη διαχείριση αστικών λυμάτων στους οικισμούς Αμιρών και Μάρθας του Δήμου Βιάννου, αλλά παράλληλα και με έργα που αποσκοπούν στη διάσωση αλλά και την αξιοποίηση πολιτιστικών ιστορικών τεκμηρίων, όπως η δημιουργία του Ψηφιακού Μουσείου Κρητικών Επαναστάσεων 1821 – 1897 του Δ. Αρχανών Αστερουσίων».​