ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΤΕΒΑ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ ΓΟΡΤΥΝΑΣ…

0
723

Ο Δήμος Γόρτυνας, πραγματοποιεί την 8η διανομή αγαθών στους 386 ωφελούμενους του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Επισιτιστική ή και Βασική Υλική Συνδρομή», το οποίο χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (ΤΕΒΑ).

Οι ωφελούμενοι του προγράμματος ΤΕΒΑ – ΚΕΑ θα ειδοποιηθούν με τηλέφωνο ή SMS για να προσέλθουν στο σημείο διανομής. Ο κάθε ωφελούμενος θα πρέπει να έχει μαζί του Βιβλιάριο Κοινωνικής Ασφάλισης ή άλλο επίσημο έγγραφο από όπου προκύπτει ο ΑΜΚΑ, καθώς και Αστυνομική Ταυτότητα ή Διαβατήριο.

Σε περίπτωση που ο ωφελούμενος δεν δύναται να προσέλθει αυτοπροσώπως στο σημείο διανομής τα προϊόντα μπορούν να παραλαμβάνονται από τρίτο πρόσωπο που φέρει εξουσιοδότηση με βεβαίωση γνησίου υπογραφής.

Η διανομή θα γίνει:
• την Τετάρτη 16/05/2018, ώρα: 09.00 έως 14.00, στα παρακάτω σημεία :
 Στο Δημοτικό Κατάστημα Αγίων Δέκα (υπόγειο), πληροφορίες στο 2892340306
 Στο Δημοτικό Κατάστημα Ασημίου, πληροφορίες στο 2893340208
 Στο ΚΑΠΗ Γέργερης, πληροφορίες στο 2894340324.

• και την Πέμπτη 17/05/2018, ώρα: 09.00 έως 14.00:
 Στο Δημοτικό Κατάστημα Αγίας Βαρβάρας, πληροφορίες στο 2894340025