ΑΡΧΙΖΟΥΝ ΑΜΕΣΑ ΟΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΙ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΩΝ ΔΕΚΑ…

0
987

Το έργο με τίτλο «Έργα ανάπλασης – αναβάθμισης αύλιου χώρου δημοτικού σχολείου νηπιαγωγείου Αγίων Δέκα Δ. Γόρτυνας» με αρχικό προϋπολογισμό 138.350,00 € και ποσό εργολαβικής σύμβασης 76.417,73 € (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.), περιλαμβάνει εργασίες οι οποίες θα αλλάξουν την αισθητική και την ασφάλεια του αύλιου χώρου.

Συγκεκριμένα η μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δ. Γόρτυνας περιλαμβάνει:

  • Κατασκευή ράμπας ΑΜΕΑ για το κεντρικό λιθόχτιστο κτίριο
  • Κατασκευή υπόγειων δικτύων όμβριων υδάτων και φρεατίων υδροσυλλογής με μεταλλικές εσχάρες γαλβανισμένες (οι εργασίες αυτές είναι απαραίτητο να εκτελεστούν δεδομένου οτι αποτελούν υποδομή του αύλιου χώρου ο οποίος διαμορφώνεται με τελικές επιστρώσεις)
  • Ηλεκτροφωτισμό της επιφάνειας του αύλειου χώρου με την τοποθέτηση τεσσάρων ιστών φωτισμού, με προβολείς Led ασύμμετρης δέσμης φωτισμού
  • Επίστρωση της επιφάνειας του Μπάσκετ με νέο ασφαλτικό τάπητα και κατασκευή επ΄ αυτού αθλητικού δαπέδου με χυτή ακρυλική, αυτοεπιπεδούμενη, αντιολισθηρή τελική επένδυση, τεχνικά ισοδύναμη με το ELASTOTURF, πιστοποιημένο δάπεδο από τη Διεθνή Ομοσπονδία Αντισφαίρισης I.T.F.
  • Ανακατασκευή της βάσης του ζεύγους των υφιστάμενων μπασκετών, λόγω διαγραμμίσεων – μικρής μετατόπισης του χώρου του μπάσκετ, καθώς επίσης συντήρηση των υφιστάμενων μπασκετών και τοποθέτηση επί των κορμών τους,  ειδικών αποσπώμενων  προστατευτικών
  • Επίστρωση του χώρου έναντι του Μπάσκετ (χώρος που περιλαμβάνει τα δέντρα και το μεταλλικό στέγαστρο) με συνθετικό χλοοτάπητα ύψους 50 χιλ. με σύστημα απορρόφησης κραδασμών και με σύστημα αποστράγγισης  των όμβριων υδάτων,  στον χώρο δε κάτω από το μεταλλικό στέγαστρο θα τοποθετηθεί ειδικό δάπεδο ασφαλείας, πάχους 5 εκατοστών
  • Κατασκευή ασφαλτικού τάπητα στην κεντρική επιφάνεια του αύλιου χώρου, ενώ οι υπόλοιπες επιφάνειες, περιμετρικά, όπου δημιουργούνται εσοχές, θα επιστρωθούν, επί υποστρώματος από σκυρόδεμα, με έγχρωμους κυβόλιθους τσιμέντου

Το έργο χρηματοδοτήθηκε  από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων  της Περιφέρειας Κρήτης με το ποσό των 138.350,00 €