ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΔΡΕΥΤΙΚΗΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΑΛΩΝΙ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΓΚΑΓΚΑΛΩΝ ΔΗΜΟΥ ΓΟΡΤΥΝΑΣ…

0
905

Ποσού 39.431,05 € (χωρίς Φ.Π.Α.) και 48.894,50€ ( με Φ.Π.Α.)
προϋπολογισμού μελέτης: 49.892,35€…

​​Στα γραφεία του Δήμου Γόρτυνας υπογράφηκε σήμερα η σύμβαση για την εκτέλεση του έργου: <<ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΔΡΕΥΤΙΚΗΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΑΛΩΝΙ ΤΗΣ ΤΚ ΓΚΑΓΚΑΛΩΝ Δ. ΓΟΡΤΥΝΑΣ>>, με τον ανάδοχο του έργου κ.Βασιλάκη Κωνσταντίνο.

​Η δημοτική αρχή στην προσπάθεια της να δώσει λύση στα πολλαπλά προβλήματα στις Υπηρεσίες Ύδρευσης-Άρδευσης του Δήμου, τα οποία έχουν επιδεινωθεί με την ανομβρία του τελευταίου χειμώνα, έχει προγραμματίσει να προβεί στην ανόρυξη και την λειτουργία τουλάχιστον 20 γεωτρήσεων ύδρευσης – άρδευσης μέσα στο 2018.

Στα πλαίσια αυτής της προσπάθειας και σύμφωνα με την υπ΄αριθμό 59/2017 μελέτη και την υπ΄αριθμ. 2489/19-12-2017 άδεια που εκδόθηκε από την Δ/νση Υδάτων, προβλέπονται εργασίες αντικατάστασης υδρευτικής γεώτρησης στην θέση ‘’Αλώνι’’ της Τοπικής Κοινότητας Γκαγκαλών της Δ.Ε. Γόρτυνα του Δήμου Γόρτυνας, βάθους 261μ.

​Το έργο χρηµατοδοτείται από το “Πρόγραµμα Δηµοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.)” με Κ.Α. 63.7312.0575.

​Ο Δήμος Γόρτυνας ευχαριστεί την Περιφέρεια Κρήτης και τον Περιφερειάρχη κ.Σταύρο Αρναουτάκη για την χρηματοδότηση.