ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΔΡΕΥΤΙΚΗΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΤΑΒΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΓΟΡΤΥΝΑΣ…

0
584

Ποσού 37.268,85 € (χωρίς Φ.Π.Α.) και 46.213,37€ ( με Φ.Π.Α.)
προϋπολογισμού μελέτης: 48.138,95€

​​Στα γραφεία του Δήμου Γόρτυνας υπογράφηκε σήμερα η σύμβαση για την εκτέλεση του έργου:<>, με τον ανάδοχο του έργου κ.Βασιλάκη Κωνσταντίνο.

​Είναι πραγματικότητα πια ότι τα ελλιπή αποθέματα νερού το έχουν μετατρέψει σε πολύτιμο αγαθό και πολλές φορές η διεκδίκηση της χρήσης των υδατικών πόρων δημιουργεί διενέξεις και εντάσεις.
Η δημοτική αρχή στην προσπάθεια της να δώσει λύση στα πολλαπλά προβλήματα στις Υπηρεσίες Ύδρευσης-Άρδευσης του Δήμου, τα οποία έχουν επιδεινωθεί τον τελευταίο χειμώνα, λόγω του μικρού αριθμού βροχοπτώσεων, έχει προγραμματίσει να προβεί στην ανόρυξη και την λειτουργία τουλάχιστον 20 γεωτρήσεων ύδρευσης – άρδευσης μέσα στο 2018.

Στα πλαίσια αυτής της προσπάθειας και σύμφωνα με την υπ΄αριθμό 56/2017 μελέτη και την υπ΄αριθμ. 2459/14-12-2017 άδεια εκδοθείσης από την Δ/νση Υδάτων, ο Δήμος Γόρτυνας θα προβεί σε εργασίες ανόρυξης υδρευτικής γεώτρησης στην θέση ‘’Γαλανές Πέτρες’’ της Τοπικής Κοινότητας Σταβίων της Δ.Ε. Κόφινα του Δήμου Γόρτυνας, βάθους 250μ.

​Το έργο χρηµατοδοτείται με πίστωση που διασφάλισε η Δημοτική Αρχή από το “Πρόγραµμα Δηµοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.)” με Κ.Α. 63.7312.0576.


​Ο Δήμος Γόρτυνας ευχαριστεί την Περιφέρεια Κρήτης και τον Περιφερειάρχη κ.Σταύρο Αρναουτάκη για την χρηματοδότηση.