ΑΝΟΙΧΤΑ ΠΗΓΑΔΙΑ ΣΕ ΜΟΙΡΕΣ ΚΑΙ ΤΥΜΠΑΚΙ…

0
509

Δύο πηγάδια εντόπισε ο Φακός του Gortyna live.com ένα έξω απο τις Μοίρες και ένα στο Τυμπάκι κοντά στην καταλυκή…

Κίνδυνος για περαστικούς Κυνηγούς και Θυροφύλακες…

Τι λέει ο Νόμος…

Άρθρο 438 – Ποινικός Κώδικας – Παραλείψεις σχετικές με τη φύλαξη πηγαδιών κλπ.

Με πρόστιμο ή με κράτηση μέχρι δύο μηνών τιμωρείται όποιος σε μέρη όπου συχνάζουν άνθρωποι:

α) Αφήνει ασκέπαστα, απερίφρακτα ή με άλλο τρόπο αφύλακτα πηγάδια, υπόγεια, λάκκους, γκρεμούς ή άλλες εκβαθύνσεις, τεχνητές ή φυσικές έτσι ώστε να μπορεί να προκύψει απ’ αυτά κίνδυνος για άλλον·

β) τοποθετεί χωρίς αστυνομική άδεια παγίδες, μηχανήματα αυτόματης βολής ή άλλες ανάλογες εγκαταστάσεις, από τα οποία μπορεί να προκύψει κίνδυνος για άλλον.

Καλό είναι οι Ιδιοκτήτες να προσαρμόζονται με τον Ισχύον νόμο και να ειδοποιούν και τις Αρμόδιες Αρχές…